„Hiperaktivno“ ponašanje može da ima mnogo razloga. Bez obzira na uzrok „hiperaktivnosti“ Vašeg deteta, njegovi problemi sa sedenjem i usmeravanjem pažnje na aktivnosti zahtevaju intervencije. Roditelji mogu da urade mnogo stvari koje mogu da pomognu detetu.
1. Dajte detetu uputstvo polako i jednostavno. Ako je zadatak složen, razložite ga na manje korake.

2. Dajte detetu priliku za fizičku aktivnost ako je ono sedelo neko vreme. Između dve aktivnosti koje zahtevaju mir omogućite mu da bude fizički aktivno, da trčka, da prošeta.
3. Pratite vreme kada je dete najnemirnije, najaktivnije i prilagodite tome aktivnosti koje treba mirno da obavlja. Organizujte mirnu aktivnost pre nego što dete bude aktivno.
4. U nekim porodicama „hiperaktivnost “ deteta postaje izraženije za vreme porodičnih ili roditeljskih prepirki ili svađa.Uporedite detetovo ponašanje u periodu porodičnih svađa i u periodu mira, bez svađa.
5. Isključite detetu ometajuće faktore. Ne tražite da se dete aktivira u nekoj aktivnosti ako se u njegovom okruženju dešava aktivnost drugih ljudi, ako su prisutni intenzivni zvuci. Omogućite mu što je moguće mirnije i tiše okruženje dok obavlja aktivnost.
6. Zadatak prilagodite detetu. Možete zadatke prilagoditi da ih dete uradi dok se kreće a ne da mora da sedi.
7. Pokušajte da odredite najmirnije doba dana svog deteta, neka deca su najaktivnija nakon buđena dok su druga u tom periodu mirna. Dajte detetu najteže zadatke ili one gde im je potrebna najveća koncentracija u periodu kada su mirna.
8. Budite dosledni u očekivanju ponašanja od svog deteta. Kada mu nešto zabranite to svaki dan treba da bude zabranjeno, u suprotnom ako mu nekada dozvoite a nekada ne, zbunićete dete.