SOFA
Psihološko savetovalište
Stanoja Stanojevića 13
21000 Novi Sad
+381 63 893 6514
info@sofa.co.rs

Loading...
Sofa – Psihološko savetovalište | Novi Sad2021-10-02T09:15:14+02:00

Informacije i zakazivanje

Maja Pisarić +381 63 893 6514
Sanja Soldatović-Maletić +381 62 414 775

Radno vreme

Radno vreme je fleksibilno, uz prethodno zakazivanje.

Adresa

Stanoja Stanojevića 13, 21000 Novi Sad, Vojvodina, Srbija

Sofa je udobno mesto, mesto gde smo opušteni i gde se osećamo sigurno.

Želimo da naše savetovalište
bude takvo mesto za vas.

Vaš lični put oporavka, uzrastanja i promene na bolje može započeti samo jednim razgovorom sa nekim ko će Vas pre svega pažljivo saslušati, postaviti Vam prava pitanja u pravom trenutku i brižno pratiti putovanje na koje ste se odvažili.

ZAKAŽITE KONSULTACIJE

Psihološki rad sa decom

Ovaj pojam podrazumeva rešavanje problema koje deca mogu da imaju od prvih meseci života do adolescentnog perioda

  • Disharmoničan psihomotorni razvoj
  • Rani razvoj sa riziko faktorima
  • Pervazivni razvojni poremećaji
  • Poremećaji razvoja govora
  • Tikovi
  • Strahovi
  • Agresivnost
  • Povučenost
  • Poteškoće u komunikaciji
  • Poteškoće u socijalizaciji
  • Poteškoće u emotivnom sazrevanju
  • Noćno i dnevno umokravanje
  • Prljanje donjeg veša
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Hiperaktivnost
  • Procena za polazak u školu
  • Teškoće u savladavanju školskog gradiva
  • Problemi sa pažnjom
  • Problem u ponašanju
  • Anksioznost i depresivno raspoloženje
  • Opsesivno kompulzivni poremećaj
  • Poremećaji ishrane
  • Poremećaji spavanja

Psihološki rad sa odraslima

Psihološko savetovanje pojedinaca i parova, individualna psihoterapija, psihodijagnostika

  • Depresija
  • Anksioznost
  • Napadi panike
  • Fobije
  • Poremećaji spavanja
  • Psihosomatske tegobe (hipertenzija, gastritis i dr.)
  • Opsesivno-kompulzivni poremećaj
  • Kontrola besa
  • Problemi u komunikaciji – asertivnost
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Reakcija na težak stres (gubitak, velike životne promene, traume)
  • Poremećaj prilagođavanja – prevazilaženje životnih kriza
  • Prevencija i neutralisanje štetnog uticaja stresa
  • Uvođenje zdravih navika značajnih za mentalno zdravlje
  • Problemi u partnerskim odnosima
  • Seksualna disfunkcija
  • Poremećaji u ishrani
  • Bolesti zavisnosti, sa dodatnim akcentom na podršci najbližim članovima porodice klijenta

Spektar usluga

U radu sa decom i mladima nastojimo da uz našu stručnu psihološku pomoć prevladaju probleme na koje nailaze tokom odrastanja. Radimo sa decom od uzrasta odojčeta, pa do kraja adolescentnog perioda.

U radu sa odraslima, individualnim pristupom obavljamo psihološka testiranja, savetodavni razgovor i psihoterapiju.

Psihodijagnostička procena dece

 • Procena psihomotornog razvoja (2 meseca – 30 meseci)
 • Procena intelektualnog razvoja (3 godine-6 godina)
 • Procena intelektualnog funkcionisanja (od 6 godina)
 • Procena ličnosti
 • Procena vizuomotornih funkcija
 • Procena emotivnog i socijalnog razvoja

Psihodijagnostička procena odraslih

 • Psihološko testiranje ličnosti
 • Psihološko testiranje intelektualnog funkcionisanja
 • Procena organiciteta (propadanje intelektualnih funkcija)
 • Testiranje za potrebe lekarske i invalidske komisije (procena preostale poslovne sposobnosti, ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, testiranje za potrebe smeštaja starih lica u dom za stare, MMSE – Kratka skala procene senilne demencije Alchajmerovog tipa)

Psihološko savetovanje

Obavljanje informativnog, suportativnog i savetodavnog razgovora sa decom, adolescentima, roditeljima kao i odraslima (pojedincima i parovima)

Psihoterapija dece i odraslih

Pomoć pri definisanju problema i njihovom prevazilaženju uz pomoć stručne podrške. Primena različitih psihoterapijskih metoda, prilagođeno potrebama klijenta (kognitivno-bihejvioralna psihoterapija, transakciona analiza, reedukacija…).

Članci

Deca i mediji

Problem nije u tome što mediji čine decu senzitivnim na velika pitanja, već to što ih čine previšem senzitivnim.

Upoznajte nas

Maja i Sanja, prijateljice iz studentskih dana, udružuju svoja znanja i iskustva na polju kliničke psihologije i posvećuju ih, kroz svoje vreme i trud, svakome kome je ova vrsta pomoći potrebna.

Maja Pisarić

Master psiholog i specijalista medicinske psihologije

Diplomirala sam na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1998.g., zvanje master psihologa stekla 2012.g.

Specijalizirala sam medicinsku psihologiju 2013.g. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine  zaposlena od 1999.g., gde sam stekla bogato iskustvo u radu sa decom, adolescentima i porodicama.

Još ponešto o Maji

Sanja Soldatović Maletić

Psiholog

Psiholog sam 16 godina.

Diplomirala sam na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Moje usmerenje je rad sa odraslima. Iskustvo sam sticala u okviru Dispanzera za mentalno zdravlje Doma zdravlja Novi Sad, u Kliničkom centru Novi Sad i u Domu zdravlja „Dr Cvjetković“.

Volontirala sam u Centru za prevenciju samoubistva „Srce“, 7 godina. Edukovana sam u oblasti Transakcione analize, NLP-a, Asertivne komunikacije, Autogenog treninga.

Još ponešto o Sanji

Prihvatanje

Saosećanje

Neosuđivanje

Poverljivost

Podrška

Kontakt

Budite slobodni da nam se obratite putem telefona, SMS-a, facebook messengera ili ove kontakt forme. Odazvaćemo se u najkraćem roku. Diskretnost i etika postulati su našeg pristupa u radu sa Vama.

Maja Pisarić: +381 63 893 6514

Sanja Soldatović-Maletić +381 62 414 775

Stanoja Stanojevića 13, 21000 Novi Sad, Vojvodina, Srbija

info@sofa.co.rs

   Go to Top