SOFA
Psihološko savetovalište
Vuka Karadžića 1
21000 Novi Sad
+381 63 893 6514
info@sofa.co.rs

Loading...
Sofa – Psihološko savetovalište | Novi Sad2024-03-31T09:34:51+02:00

Informacije i zakazivanje

Maja Pisarić +381 63 893 6514

Radno vreme

Radno vreme je fleksibilno, uz prethodno zakazivanje.

Adresa

Vuka Karadžića 1, 21000 Novi Sad, Vojvodina, Srbija

Sofa je udobno mesto, mesto gde smo opušteni i gde se osećamo sigurno.

Želimo da naše savetovalište
bude takvo mesto za vas.

O Sofi

Psihološki rad sa decom

Ovaj pojam podrazumeva rešavanje problema koje deca mogu da imaju od prvih meseci života do adolescentnog perioda

  • Disharmoničan psihomotorni razvoj
  • Rani razvoj sa riziko faktorima
  • Pervazivni razvojni poremećaji
  • Poremećaji razvoja govora
  • Tikovi
  • Strahovi
  • Agresivnost
  • Povučenost
  • Poteškoće u komunikaciji
  • Poteškoće u socijalizaciji
  • Poteškoće u emotivnom sazrevanju
  • Noćno i dnevno umokravanje
  • Prljanje donjeg veša
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Hiperaktivnost
  • Procena za polazak u školu
  • Teškoće u savladavanju školskog gradiva
  • Problemi sa pažnjom
  • Problem u ponašanju
  • Anksioznost i depresivno raspoloženje
  • Opsesivno kompulzivni poremećaj
  • Poremećaji ishrane
  • Poremećaji spavanja

Psihološki rad sa odraslima

Psihološko savetovanje pojedinaca i parova, individualna psihoterapija, psihodijagnostika

  • Depresija
  • Anksioznost
  • Napadi panike
  • Fobije
  • Poremećaji spavanja
  • Psihosomatske tegobe (hipertenzija, gastritis i dr.)
  • Opsesivno-kompulzivni poremećaj
  • Kontrola besa
  • Problemi u komunikaciji – asertivnost
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Reakcija na težak stres (gubitak, velike životne promene, traume)
  • Poremećaj prilagođavanja – prevazilaženje životnih kriza
  • Prevencija i neutralisanje štetnog uticaja stresa
  • Uvođenje zdravih navika značajnih za mentalno zdravlje
  • Problemi u partnerskim odnosima
  • Poremećaji u ishrani

Spektar usluga

U radu sa decom i mladima nastojimo da uz našu stručnu psihološku pomoć prevladaju probleme na koje nailaze tokom odrastanja. Radimo sa decom od uzrasta odojčeta, pa do kraja adolescentnog perioda.

U radu sa odraslima, individualnim pristupom obavljamo psihološka testiranja, savetodavni razgovor i psihoterapiju.

Psihodijagnostička procena dece

 • Procena psihomotornog razvoja (2 meseca – 30 meseci)
 • Procena intelektualnog razvoja (3 godine-6 godina)
 • Procena intelektualnog funkcionisanja (od 6 godina)
 • Procena ličnosti
 • Procena vizuomotornih funkcija
 • Procena emotivnog i socijalnog razvoja

Psihološko savetovanje

Obavljanje informativnog, suportativnog i savetodavnog razgovora sa decom, adolescentima, roditeljima kao i odraslima (pojedincima i parovima)

Psihoterapija dece i odraslih

Pomoć pri definisanju problema i njihovom prevazilaženju uz pomoć stručne podrške. Primena različitih psihoterapijskih metoda, prilagođeno potrebama klijenta (kognitivno-bihejvioralna psihoterapija, transakciona analiza, reedukacija…).

Članci

Razvojno kašnjenje

Postoje razvojne norme u okviru kojih je očekivano da dete usvoji, ovlada novim funkcijama. Ukoliko postoji odstupanje od razvojnih normi to nazivamo razvojno kašnjenje.

Biografija

Maja Pisarić

Master psiholog i specijalista medicinske psihologije

Diplomirala sam na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1998.g., zvanje master psihologa stekla 2012.g.

Specijalizirala sam medicinsku psihologiju 2013.g. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine  zaposlena od 1999.g., gde sam stekla bogato iskustvo u radu sa decom, adolescentima i porodicama.

diplomirani psiholog, sertifikovani porodični psihoterapeut

Slađana Lukić

Diplomirani psiholog, sertifikovani porodični psihoterapeut

Diplomirala sam na Odseku za psihologiju Filozoskog fakulteta, u Novom Sadu, 1996. godine.

Završila sam edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije i stekla zvanje porodičnog psihoterapeuta (2008. godine). Edukacijom iz Transakcione analize – Transakciono-integrativni pristup u psihoterapiji, stekla sam zvanje TA savetnika. Prošla sam i edukacije iz Bihevioralno-kognitivnog pristupa u radu sa depresijom i stanjima straha. Iz oblasti nenasilne komunikacije pohađala sam seminar Instituta za nenasilnu komunikaciju Maršala Rozenberga.

 Sertifikovani sam trener za vodjenje individualnih i grupnih psiholoških kriznih intervencija (mobilni interventni timovi) za prevazilaženje  traumatskih iskustava.

Marina Oros

Master psiholog, doktorant na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Sertifikovani je Integrativni dečiji psihoterapeut i Transakcioni analitičar-savetnik.

U radu sa decom i mladima nastojimo da uz našu stručnu psihološku pomoć prevladaju probleme na koje nailaze tokom odrastanja. Radimo sa decom od uzrasta odojčeta, pa do kraja adolescentnog perioda.

U radu sa odraslima, individualnim pristupom obavljamo psihološka testiranja, savetodavni razgovor i psihoterapiju.

Prihvatanje

Saosećanje

Neosuđivanje

Poverljivost

Podrška

Kontakt

Budite slobodni da nam se obratite putem telefona, SMS-a, facebook messengera ili ove kontakt forme. Odazvaćemo se u najkraćem roku. Diskretnost i etika postulati su našeg pristupa u radu sa Vama.

Maja Pisarić: +381 63 893 6514

Vuka Karadžića 1, 21000 Novi Sad, Vojvodina, Srbija

info@sofa.co.rs

   Go to Top