Problem nije u tome što mediji čine decu senzitivnim na velika pitanja, već to što ih čine previšem senzitivnim. U medijima su previše zastupljena ubistva, droga, seksualnost i sl. jer takve
informacije prodaju novine čitaocima i mesto reklamama. Ovaj proces iskrivljuje i dečiju i perspektivu odraslih. Odrasli bar imaju stvarni svet u koji idu svaki dan što ima daje neku objektivnost koliko ove informacije utiču na njihove živote. Ali kako deca, naročito na mlađem uzrastu, da znaju da li nešto može biti katastrofa ili ne? Znači deca su pogođena dvostruko medijskim prenaglašavanjem nasilja, kriminala i katastrofa. Ne samo da su nemoćni da urade bilo šta povodom toga, već nemaju ni perspektivu o tome koliko im je teško. Taj generalizovani strah im stvara više stresa.

Način da pomognete detetu da počne da razvija neku perspektivu uključuje učenje o raznim masovnim medijima i kako oni rade. Deca možda ne znaju (a odrasli treba da se podsete s vremena na vreme) da TV, radio stanice, novine i časopisi su preduzeća koja treba da isporuče širokoj publici reklame. Kako bi imali veliki broj čitalaci i gledalaca, mediji se bave pitanjima za koja smatraju da će zainteresovati veliki broj ljudi. Možete objasniti deci da povremeno, radeći to, mediji igraju na ljudske strahove ili želje. Deci možete objasniti kroz analogiju blisku njima, analogiju sa slatkišima. TV je kao izlog prodavnice sa slatkišima, mami posmatrača velikim, slatkim, zavodljivim proizvodima.

Sa starijm decom uključite crtaće i ukažite im da su reklame usmerene ka mlađim gledaocima. Možete da analizirate crtani sa svojom decom da uvide kako je tema crtaća osmišljena tako da se
dopadne deci njihovih godina. Deca mogu da shvate kako mediji funkcionišu. Da bi ste izbalansirali negativan uticaj medija, razgovarajte sa svojom decom o pozitivnim stvarima kojima su i sami bili svedoci a o kojima se u medijima nije izveštavalo. Možete pronaći i pozitivne, svetle strane u mračnim katastrofama. Kada gledate scene spasavanja na TV-u pomozite detetu da pronađe kola hitne pomoći u nesreći, ili spasioce ili druge ljude koji pomažu. Ukažite im na broj za pomoć u uglu ili broj za donacije.

Sledeća stvar koju možete da uradite da pomognete svojoj deci da se suočavaju sa svetskim stresovima je da povećaju svoj osećaj kontrole čineći nešto na ličnom nivou. Ohrabrite svoju decu da pronađu volonterske grupe kojima bi mogli da se pridruže, organizacije kojima mogu da pišu za više informacija ili lokalne grupe za pomoć. Pretražujte internet sa decom da pronađete Web stranice na kojima će se Vaše dete upoznati sa svetom mogućnosti.

Poruka treba da bude sledeća: Uradite nešto proaktivno, recikliraj, sortiraj, pokupi smeće, doniraj hranu, staru odeću, pridruži se čušćenju plaža i parkova. To je tvoj svet, preuzmi kontrolu nad
tim. Pokažite svom detetu da čak i male stvari, ljudske stvari koje radimo prave razliku za druge i za nas same.

Takođe, ispoljite cinizam, negativno komentarišite stanje u svetu, politiku i medijaska izveštavanja.

Pazite na vesti koje prenosite, naročito ako je dete u mogućnosti da ih čuje, možda hranite decu frustracijom i očajanjem. Zapamtite, roditelji su informacioni kanal koji deca ne mogu da
isključe.