Autistična deca

Razvojni tok dece sa autizmom je disharmoničan sa kvalitativnim i kvantitativnim odstupanjima u pojedinim razvojnim funkcijama.