Svako dete je jedinstveno i ima svoj tempo razvoja kako u global tako i po pojedinačnim funkcijama. Međutim, postoje razvojne norme u okviru kojih je očekivano da dete usvoji, ovlada novim funkcijama. Ukoliko postoji odstupanje od razvojnih normi to nazivamo razvojno kašnjenje. Ono može biti u svim oblastima razvoja ili samo u nekim funkcijama. Kašnjenje može samo od sebe da se nadoknadi, dete jednostavno nadoknadi kašnjenje kroz igru u stimulativnoj sredini ili ako je potrebno uz dodatni podsticaj. Važno je stvoriti stimulativno okruženje kod kuće, sa detetom kontinuirano komunicirati, čitati mu, dozvoliti mu da istražuje okolinu, podržavati njegovu samostalnost i učenje kroz pokušaje i stalno ponavljanje. Pratiti dete i njegova interesovanja i podsticati ga.

Ipak, postoje ponašanja koja značajnije odstupaju od očekivanog i koje traju duži vremenski period i na njih treba obratiti pažnju. Ona govore da u detetovom razvoju postoje značajniji problemi, zaostajanje ili je u pitanju atipičan razvoj.

Naročitu pažnju treba obratiti ako dete sa navršenih godinu dana:

 • Ne uspostavlja ili ne održava kontakt očima
 • Ukoliko se ne okreće prema osobi koja ga doziva po imenu

Sa 16 meseci:

 • Nema nijednu reč sa smislom
 • Nema usvojen pokazni gest

Sa navršene 2 godine:

 • Gubi reči koje je usvojio
 • Ne razvija govor
 • Socijalizacija je oskudna ili je nema
 • Ne pokazuje radoznalost i ne istražuje okolinu
 • Ne poznaje upotrebnu vrednost svakodnevnih predmeta iz okruženja (ne prinosi telefon uhu, ne prinosi čašu ustima kao da pije…)
 • Ne ispunjava najjednostavnije zahteve (dođi, daj, donesi…)

Sa navršene 3 godine:

 • Ne primećuje drugu decu ili ga ne interesuju
 • Ne zadržava pažnju na aktivnostima
 • Ne igra se igračkama
 • Ne imitira radnje odraslih
 • Izrazito burno reguje na osujećenje
 • Stalno ređa igračke po ustaljenom redu i buni se ako se red naruši
 • U ponašanju su prisutni ponavljajući pokreti telom, rukama (hoda na prstima, gleda u svoje ruke, igra se prstima, okreće se u krug…)
 • Usmereno je na određene radnje ili predmete (voda, svetlost, okretanje nekih predmeta…)

Ukoliko registrujete neke od ovih oblika odstupanja u razvoju Vašeg deteta potrebno je konsultovati psihologa u cilju utvrđivanja tipa i nivoa razvojnog kašnjenja i preduzimanja potrebnih aktivnosti u cilju dodatne i adekvatne stimulacije razvoja.