Mnoga deca imaju ovaj problem, češće dečaci od devojčica. Umokravanje može da bude noćno i dnevno. Noćno umokravanje može da bude primarno i sekundarno. Primarno noćno umokravanje je ukoliko nije postojao suv period duži od 6 meseci nakon odvikavanja od pelena, preporučuje se konsultacija dečijeg pedijatra. Sekundarno noćno umokravanje je ukoliko je postojao suv period duži od 6 meseci i dete se povremeno noću upiškava u krevet, u tom slučaju preporučeje se konsultacija dečijeg psihologa.

Mnoga mala deca se suočavaju sa anksioznožću u krevetu, kada njihova mlada tela nisu spremna da ostanu suva tokom noći. Postoji mnogo mogućih uzroka za mokrenje u krevetu ali jedno od njih može biti nervoza što njihovi roditelji žele da urade ono za šta deca nisu razvojno spremna.

Mokrenje u krevet je obično faza i na kraju će nestati. Generalno, što manje pravite problem zbog toga svom detetu, manji će biti problem i brže ćete ga rešiti. Međutim, ako problem potraje, preporučljivo je da kosultujete dečijeg pedijatra i psihologa. Ako noćno umokravanje opstajava, dete može da ima osećaj da će trajati zauvek i da razvija negativne emocije.

Postoji puno mitova koji prate ovaj problem, ali činjenice su sledeće:

  • Mokrenje u krevet nije svestan čin
  • U porodici je već ranije postojalo
  • Unošenje manje tečnosti pre spavanja ne rešava problem
  • Kazna ne pomaže da se reši problem
  • Deca koja mokre u krevet osećaju da nešto nije u redu sa njima ako ih stalno kritikujete zbog toga

Važno je da se Vi i Vaše dete adekvatno suočavate sa ovim razvojnim problemom, ukoliko imate dileme i niste sigurni šta treba da radite konsultujte dečijeg psihologa.